Tiệm nail ở Silver Lake, Everett cần thợ tay chân nước và thợ bột có bằng wax full time/part time. Tiệm sẽ bao lương $120-$160/ngày trên ăn chia tùy theo kinh nghiệm. (Sign on bonus, vacation, holidays, sick and family leave). Text 253.232.8681