Tiệm nails ở south lake Tahoe cần thơ nails biết làm bột va CTN, có bang Nevada . Lương $1000-1500+/tuần, tuy kha nang. Viec lam lau dai. Có chổ ăn ơ . xin liên lac (530)416-0351. (775)588-3168.