Tiệm DAVI-NAILS ở 3240 Wilkinson blvd, Charlotte, NC 28208. Cần thợ bột bao lương từ $800-$1000/w. Hơn ăn chia 6/4. Xin liên lạc: 714-548-2837 Mr. Huy