Tiệm ngay trung tâm Shopping Center, xung quanh nhieu nha Hang va benh vien, tiem moi sach se, lam Viec chuyen Nghiep va cong Băng, co Phòng Cho Thợ ở xa!

Tiem my trang 99%, tip cao va lich Sự!

Gặp Manager:
4057639084