Cần 2 thợ nail nữ làm full hoặc part- time. Tiệm vùng Apharetta,Roswell GA-N19-400(EXIT-7B).Khu mỹ trắng,khách lịch sự giá nail cao. Lương cao tuỳ khả năng. Chủ trẻ vui vẻ hoà đồng.
Ai có nhu cầu xin vui lòng l/l:
(770)410-9474 (W)
(404)680-3306 (Cell)