Tiệm Nail vùng Solomons Maryland khu mỷ trắng rất đông khách cần 2 hoặc 3 thợ nails, làm đủ thứ hoặc tay chân nước , có chổ ở cho thợ ở xa, nếu 2 người, hoặc vợ chồng càng tốt. Liên lạc: 410-394-3889