Cần gấp thợ Nails nam/nữ biết làm đủ thứ hoặc tay chân nước. Tiệm trong khu Publix, rất đông khách, giá cao, tip hậu, chủ vui vẻ, hoà đồng. Tiệm ở gần vùng Columbus GA, cách Atlanta 1.5 tiếng. Có chỗ cho thợ ở xa. Xin liên lạc Tuấn (404)398-2456.