Tiệm đang cần gấp thợ nails, hair, giỏi biết làm nhiều việc , biết làm tóc càng tốt.San Sang bao luong neu can thiet.
Tiệm nằm ở khu du lịch kisimme 192/ disney
đông khách, lương cao, giá nails cao, Tips cao.
Xin liên lạc: 407.238.0334 (work – Hanh)
775.990.6666 (cell – Hanh)