Cần thợ nam hoặc nữ tay chân nước or bột Bao lương tuỳ theo khả năng .. nơi làm việc vui vẻ thoải mái , khu mỹ trắng tip cao … Vui lòng gọi số : 480-753-0781 or 480-840-5166 gặp Minh