Can tho nails gap , full time or part time ok Bao luong tuy Theo kha nang , khach hang vui ve than thien, tip cao , noi lam Viec Thoai mai vung chandler 85226 Xin vui long Goi so # 480-940-4498 or # 480-275-9683 gap Ken Thank you