tìm cần nhiều thợ nail lương cao ,Thợ làm bột wax, (Lương 1200/1600 Mùa đông)Bao lương1400 Tuần,Khách rất de chiu, gia chan 35up. goi 915-781-4654