Tiệm my trắng gần asheville nc cần thợ biết làm mới thứ. Lương trung bình 1500/tuần tuỳ theo tay nghề, có chỗ ở riêng, Free wifi, cho làm vui vẻ không tranh dành. Xin text Jimmy @5032692037