Can gap tho lam Dip gioi va chan tay nước bao luong tu $1000-1300 tuan hon an chia Tiem khu My trang khách rat de chia tip kha ,cho lam thoai mai ,Tiem rong lon ,vo chong ok ,co phong riêng cho tho o xa . Cách Dallas 1 tiếng free gọi di lam lien ,xin lien lạc 9198888988