Tiệm đông khách, chủ dể chịu, có phòng ở riêng tư cho thợ ở xa, khu lính, cách Austin khoảng 50 phút. Liên lạc 254 400 6556 hoặc 254 661 7272