Tiệm trong khu plaza lớn, đông walk in, tiem làm rất thoải mái, cần thợ làm lâu dài, đảm bảo income cho thợ