Tiềm vùng Duluth MN , Cần 2 thợ nails , tiệm làm ko có người nhà , ko tranh giành , không khí vv , giá nail cao , thợ hiện tại làm trên $1500 đến $2.200 bao lương 1300/tuần co cho o xin liên lạc : chị Kim 909 472 8901 xin cám ơn .