Tiệm khu mỹ trắng gần Tp Pittsburgh , PA, good tip ( đặc biêt tiền tip in cash only) khách vui ve de chịu , gia nails con cao , đang cần thợ Nam nu deu được, biet lam TCN Gel , Dip or thợ biết làm đủ thứ , bao lương ôn định quanh năm , kể cả mùa đông ! bao lương từ $4000-5000/tháng tuỳ theo tay nghề , chỗ làm hoà đồng , có chỗ ở cho thợ ở xa ! Xin gọi 971 998 7856 ! gọi di lam ngay ! thank you!