Tiệm cách Atlanta 1 tiếng 45 phút. Cần gấp thợ bột hoặc tay chân nước. Khu Mỹ trắng 100 % khách sang. Tip nhiều. Tiệm không có tranh giành . Tiệm rất sạch sẽ và thoải mái. Xin liên lạc 6786197667