Tiem o Khu my trang , gia nail cao , khach de chiu va tip hau . Can gap tho chan tay nuoc , biet dip va Gel hay tho chuyen ve bot pink & white . Bao luong tu $ 800. den $1000 / tuan . Tuy theo tay nghe cua moi nguoi .