Cần thợ Nails gấp nam/ nữ, biết làm bột , lương cao
Tiem dông khách , tiem mở cửa 7 ngay
Income $1000-1500/ tuần