Cần gấp thợ biết làm bột tiểu bang Indiana , Chesterton
Cần thợ biết làm bột bao lương 1000/tuan , hơn ăn chia
Khu mỹ trắng tip cao ,rất dễ
Có chỗ ở cho thơ xuyen bang
Lien hệ:(832) 361-1154 ( chị Thu)