Cần thợ nails biết làm bột hoặc chân tay nước. Tiệm cách chợ Hong Kong II khoảng 15 phút. Bao lương hoặc ăn chia tuỳ tay nghề.
Xin liên lạc: 678-427-9315 (Mimi)