Can tho Nails gấp tiem khu Mỹ trắng khách dễ chịu , có nhà riêng cho thợ share phòng . Income ổn định, cần tho làm đầy đủ hoặc tcn ,
Bao lượng quanh năm 800-1000k cho thợ làm everything .
Xin liên lạc: 352-547-9193