Tiem Rat dong khach can gap tho Nails , bao luong tu 900$ den 1200$ tuan , tips khoan 350$ den 400$ tuan , khu sang , cho lam viec vui vê hoa dong , xin lien lac 443-204-2436