cần gấp thợ nail biết làm bột sns và tay chân nước. tiệm ở Doughlasville gần Arbor Place Mall .trên đường Chapel Hill Rd exit 36 của I 20.tiệm đông khách, good tip chổ làm vui vẻ thoải mái. xin gọi: cell 678-200-6597. work 678-905-4848