CẦN THỢ LÀM SNS, BỘT, CHÂN TAY NƯỚC. TIỆM TRONG KHU CHỢ PUBLIX. KHÁCH SANG, GIÁ CAO, TIP CAO.