Tiệm ở Central Philly cần thợ nails local biết làm dip,TCN và waxing, hoặc làm tất cả càng tốt. Tiệm ít thợ, làm với tính cách gia đình. Xin liên hệ Anna (267) 442 8718 . xin cảm ơn.