Cần gấp thợ biết làm bột và tay chân nước income 1200-1500/w (bao luong neu can )
Có chỗ ở cho thợ ở xa
Thợ mới ra trường sẽ được hướng dẫn thêm
Cell 626 747 2868 Ricky