Tiem gan biển Mỹ trắng 99% cần gấp nhiều thợ bột hoặc tay chân nước. Income 1200-1800/ tuan. khach my trang rất dễ chịu , tip cao. Không khí làm việc thoai mái. Co chỗ cho thợ ở xa, có thể di chung xe chủ nếu cần. Moi chi tiết gọi 9104673558 or 9103190124