Cần nhieu tho nails nam/nữ có kinh nghiệm làm bột, wax và vẽ càng tốt, bao lương $1200 -$1,500 ( 6hoac 7 ngay tuy Theo tuần trở lên ) hơn ăn chia tuỳ theo khả năng, Khu Mỹ trắng, good tips. Có chỗ share phòng cho thợ ở xa. CẦN THỢ MASAGE VÀ FACIAL EYESLASH .. Xin liên lạc Linda: 434-444-0458 (Cell).
Thank you!P/S: Gọi đi làm liền.CẢM ƠN ACE CHÚC ACE GP NHIỀU MAY MẮN VÀ VUI VẼ TRONG CUỘC SỐNG