Tiệm ở delaware . Gan bien va nhieu oulet shoppping ( no tax) . Cần thợ nail biết làm everything có kinh nghiệm P&W liquid gel builder . Gel color, eyelash , dipping ..facial wax..lương $1000- $1,500/tuần , tuy theo tay nghe. tip cao.( it nhat 400/ tuan. )Cần nhiều thợ tay chân nước nhận luôn 2 vợ chồng và thợ trẻ mới ra trường. Cần thợ làm việc ổn đinh, lâu dài .Income ổn định, tip cao. Chưa có bằng nails sẽ giúp co-sign. Có chỗ ở cho thợ ở xa đến