Cần nhiều thợ nails Nam/Nữ Làm tuần 6 ngày. Close Sunday .cần thợ biết làm bột và tay chân nước , bao lương quanh năm $1000-$1200 tuần , Tùy theo tay nghề tuần trên ăn chia . CÓ CHỔ Ở CHO THỢ Ở XA muốn biết them chi tiếc xin liên lạc ( Lực 6786225655)