Cần Thơ tay chân nước và dip. Nếu biết làm bột thì tốt hơn.
Địa điểm: Bluebonnet/Perkins Rd. Khách lịch sự & biết điều.