Cần Thợ Nails NỮ !!! làm Full-Time hoặc Part-Time.Tiệm sạch, thoáng, Đã Hoạt động trên 15 năm nên rất đông khách. Vùng ALPHARETTA (GA 19/N400). KHU MỸ TRẮNG, GÍA NAILS CAO,TIP CAO. CÁCH BUFORD HWY 30′, CHỢ HKII 30′, ASSI MARKET 35′ LÁI XE.
L/L: (770) 410-9474 CELL (404) 680-3306