Cần thợ nail có kinh nghiệm build khách , chuyên nghiệp làm everything bao $1200/6 ngày , làm tay Only bao $1000/6 ngày quanh năm . Tiệm khu sang , giá cao , Tip cao , có chỗ cho thợ ở xa