Can tho nails co kinh nghiem, tiem sang, gia cao, khach sang,tip hau, bao dam luong Cao. 1,200-1,700 bao luong, hoac an chia. Ai Xin Xin lien lac.941-882-2670