Cần thợ nails chuyên nghiệp biết làm everything ( ombre ..) bao lương $1200 / ngày . Biết tiếng anh , biết build khách . Khu trắng , giá cao , Tip cao .
Có chỗ ở miễn phí cho thợ ở xa