Tiệm mới rất cần thợ bột và ctn. Chỗ làm rộng thoải mái. Khách dễ chịu. Có chỗ ở. Please liên hệ Nancy Gọi phone hoạc để lại tin nhắn. Cảm ơn.!