Cần gấp thợ NAM/NỮ, biết làm tất cả. lương call lại trao đổi với chủ tiệm, Tiệm tip cao.
Xin vui lòng liên lạc: Chị Nancy