Cần thợ Nails làm ở Gadendale Al, khu mỹ trắng Tuần làm 6 ngày lương cao nhưng phải (phụ thuộc vào tay nghề ) nếu Anh ,Chị nào cần có công việc tốt để ổn định và thăng tiến cuộc sống xin gọi cho Kim ! Cell (205) 261-9757 or work (205) 631-7855 xin chân thành cảm ơn .