Tiệm sang trọng nằm trong khu mỹ trắng. Tip cao. Bảo đảm income quanh năm cho anh chị. Lương 1000/ tuần, trên ăn chia. Có nhà cho thợ ở xa. Tiệm cần thợ biết làm everything và chân tay nước. A/c cần liên hệ: Tiệm: 352 323 8888 Cell phone: gặp Lan: 352 815 8888