Nhận thợ xuyên bang, cần nhiều thợ biết làm bột hoặc tay chân nưóc(OK), tiệm sang trọng, khu mỹ trắng, đông khách. Bao lương/ làm hơn ăn chia, có chỗ ở, cần việc xin vui lòng liên lạc 503-544-0444 để biết them chi tiết. Thank you.