Tiệm ở Tempe , đang cần thợ biết làm TCn gel dip va lam luôn bôt cang tốt, nam nữ đều được , bao lương từ 800-1000/tuần/6ngay tuy theo tay nghe , part time hoặc full time dều được môi trương làm viẹc vui ve thoai mái , cần thợ làm lâu dài , chủ đảm bao income cho mùa vắng , bao lương quanh năm ! thich hop cho nguoi nao muon lam lau dai gọi di làm liền ! phone 480 820 6245 ! thank you !