Tiệm ở Tempe đang vào mùa busy , đang cần thợ TCN gel ,wax va 1 tho biet lam du thu ( bot, dip) biet wax luon cang tot !full time hoac part time deu đuoc ! tiệm khu mỹ trắng 90% , se bao lương quanh năm kể ca mua vắng , income từ 800-1000/tuần hơn ăn chia ! tiệm trả 1099 lương tra mỗi tuân! lien lac phone 623 703 8306 ( text only )! thank you