Cần gấp thợ tay chân nước và thợ làm everything (biết làm eyelash càng tốt)… khách mỹ trắng, đảm bảo income và tip cao. Tiệm không có người nhà, chủ trẻ, không gian làm việc vui vẻ thoải mái. Muốn vào làm xin gọi hoặc nhắn tin cho Vy 6787701980.