Cần thợ nail biết làm chân tay nước và bột, có bằng. Khu mỹ trắng lịch sự, khách dễ tính. Mọi người trong tiệm rất dễ thương. Xll: Thảo: (248)909-0700