Tiệm đang cần thợ làm bột, bao lương $4000 tháng trở lên. Cần thợ làm eyelashes and eyebrows bảo đảm lương trên $6000 tháng.