Cần thợ Nails nam/ nữ biết làm bột , gel ..
Cần thợ chân tay nước , wax