Cần thợ nails biết làm đầy đủ, khu Mỹ trắng, sang trọng, tip cao nằm trong khu shopping center lớn.