Tiệm Nail ở Freehold, NJ. Cần Gấp thợ nail
Có kinh ngiệm, income cao 1000-1400, nếu cần bao lương 900-1000, hơn chia 6/4 có chổ ở cho thợ xuyên bang.
Liên lạc 732 2722752
Tay Nghề còn yếu xin đừng gọi